Afhængighed

God Omsorg tilbyder hjælp i hjemmet til lægeordineret afrusning, støttende, omsorgsfulde og kompetente fagpersoner som kan hjælpe dig eller dine pårørende med:

 • Blive fri af afhængighed.
 • At komme tættere på arbejdsmarkedet.
 • Få et alternativ til kriminalitet.     
 • Bevægelse og aktivitet.
 • Ledsagelse til samtaler der kan være svære.
 • At opretholde en meningsfuld hverdag.
 • At reducere skader af afhængighed.


Vi tilbyder enindividuel og fast støtte i hverdagen, og vi dokumenterer vores arbejde meningsfuldt og efter gældende lovgivning så udviklingen kan følges. Vi tager udgangspunkt i dit eller din pårørendes specifikke behov. Vores mentorer er til rådighed på tidspunkter hvor du har brug for det.

Det betyder at vi kan tage hensyn til individuelle dagsrytmer og behov. Alle vores mentorer er udvalgt til den specifikke opgave, og vi gør os store bestræbelser på at finde et godt match mellem dig der har brug for støtte, og den mentor som har de rette kompetencer til det mål og den proces som vi aftaler.

 • Vi tilbyder hjælp til dig, der kan have svært ved at passe dit job pga. misbrug.

 • Vi tilbyder hjælp til dig, der ikke har fået fodfæste på uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

 • Vi tilbyder hjælp til dig, der er røget ud af en god dagsrytme, og kæmper med afhængighed.

 • Vi tilbyder hjælp til dig, der har svært ved at leve op til omverdenens forventninger.


Vi kan tilbyde støtte så du kan skabe det liv, du gerne vil have.

Overforbrug af rusmidler er ofte et problem for hele familien

God Omsorg har et stort netværk af erhvervskontakter til indtræden i eller tilbagekomst på arbejdsmarkedet, behandlingskontakter til psykologiske eller afhængighedsskabende problemer og kunstneriske og kulturelle kontakter til en meningsfuld hverdag.

Om God Omsorg
Hos God omsorg har vi mulighed for at tilpasse omsorgsopgaven, så den passer til præcis dine eller din families behov.

Kontakt
Tlf: 26235061
Cvr: 38389920
Email: Maria@godomsorg.dk